top of page
צילום של מחברת עם עט נובע מעליו

מקאמות

מקאמות חדשות לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, ברקע שבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל
נמצאות בעמוד "חם מהתנור"

המקאמה היא דרך מעט ספרותית לתאר התרחשות מיוחדת או שגרת חיים... לספר על אנשים פשוטים ומיוחדים... להזכיר אירוע שנחקק בזיכרון ויש לו משמעות גם שנים רבות אחרי שהסתיים... באמצעות משפטים מחורזים המקאמה נותנת ממד מעט יותר היסטורי, עלילתי, לסיפור שהופיע ככרוניקה בעיתון או כשורה או פרק בספרי המורשת. היא מעניקה לסיפור ממד הרואי, והופכת את גיבוריו לבלתי-נשכחים.

 

במרוצת השנים כתבתי יותר מ-5,550 מקאמות לאירועים ממלכתיים, צבאיים ועירוניים... למשרד הביטחון וליחידות צה"ל... ליישובים ולמפעלים, לארגונים ולמוסדות... למשפחות, שביקשו להזכיר את יקיריהן שנפלו... בכולם חיברתי – אחרי תחקיר ולימוד – את העובדות עם ראייה רחבה יותר, שמעניקה משמעות לעשייה או לאירוע. בכולם ניצלתי את הפורמט של המקאמה, כסיפור שעבר בעבר מאב לבן, כדי להעצים ולהזכיר... כדי לכבד ולהעריך... כדי להוכיח שהתרחשויות רבות – לכאורה, מקומיות או קטנות במהלכי ההיסטוריה כולה – כל כך חשובות ומשפיעות על כולנו.

 

כאן תוכלו להתרשם רק מאחדות מאלפי המקאמות שכתבתי. שווה לכם להיכנס לכאן מדי פעם, כי מדי פעם יוצגו כאן מקאמות חדשות וגם ישנות, שאני מאמין כי הן ראויות לחשיפה מחודשת ויכולות גם לשמש אתכם על פי עונות השנה.

bottom of page